a2s.com.vn - Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tự động hóa trong nhà máy, cung cấp vật tư và phụ tùng thay thế, spareparts

siemens (1124) dcs (326) tự động hóa (39) pcs7 (25) xử lý nước thải (25) điều khiển (7) nhà máy bia (2) lập trình plc $ scada (2) braumat classic (2) xử lý nước nấu bia (2)

Example domain paragraphs

TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN Thông tin A2S Thông tin cổ đông Lập trình phần mềm Bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố khẩn cấp Thực phẩm & Đồ uống Xử lý nước Điều khiển phân tán DCS Giám sát năng lượng Siemens - Endress Hauser Smc - Festo - Kinetrol Hãng thiết bị khác LIÊN HỆ Giới thiệu A2S Xin chào bạn tới A2S Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Ứng Dụng Tự Động A2S được thành lập năm 2011 với cam kết cộng tác lâu dài của các thành viên, cá nhân có nhiều kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt và quản lý thi công dây chuyền máy móc thiết

A2S Admin:

A2S Servicer:

Links to a2s.com.vn (1)